Kendini onaran madde!

Kendini onaran madde!
Şekil değiştirebilen elektronik cihazların önündeki en önemli sorun, bu tür cihazlarda kullandığımız maddelerin kopma gibi durumlarda devre dışı kalması veya kendini sadece kısmen onarabilmesi.

Şekil değiştirebilen elektronik cihazların önündeki en önemli sorun, bu tür cihazlarda kullandığımız maddelerin kopma gibi durumlarda devre dışı kalması veya kendini sadece kısmen onarabilmesi. Ancak Penn State araştırmacıları, birkaç kez kopmasına karşın kendi kendini onarabilen bir maddeyi üretmiş olabilirler.

Profesör Qing Wang'ın öncülüğündeki takımın karşısındaki en belirgin sorun, kendi kendini onaran cihazların çeşitli işlevleri yeniden kazanması. Örneğin zarar gören bir bileşen, elektriği iletme özelliğini koruyabilse de, ısıyı iletme özelliğini yitirebiliyor. Bu ise örneğin giyilebilir cihazın aşırı ısınması anlamına geliyor. Araştırmacıların ortaya çıkardığı nano-bileşim madde ise mekanik olarak güçlü olduğu gibi, ikiye bölünmesine rağmen yüksek sıcaklıkta birleştirildiğinde neredeyse tamamen iyileşiyor. İnce bant şeklindeki madde, iyileştikten sonra 200 gramlık ağırlığı kaldırabiliyor.

Penn State takımının kullandığı bor-nitrat yapraklar, kendi kendine iyileşebilen diğer maddelerin aksine nemden etkilenmiyor; bu yüzden duş gibi nemin yüksek olduğu yerlerde kullanılmaması için herhangi bir neden yok. Wang, birkaç kez koptuktan sonra birden fazla özelliği geri kazanan bu tür bir maddenin ilk kez üretildiğini söylüyor.

Zeynel A. Öztürk