Azalar Tosmur'da Seçim İstedi

Azalar Tosmur'da Seçim İstedi
Tosmur mahallesi azaları Tosmur’da seçim istedi.
Azalar bir dilekçe ile kaymakamlık makamına ve Alanya İlçe seçim kuruluna sunmak üzere dilekçlerini verdiler. Aza Hasan Kaçmış yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi; "Muhtarımızın 2008 yılından gelen mahkemesi sonucunda düşürülmüştür. Muhtarımızla birlikte başarılı bir çalışma içerinde beraber çalışıyorduk. Tabi düşürüldükten sonra 15 gün vekaleten görevimi sürdürdüm. Kaymakamamızın temayülleri gereği 1 azaya görev vermiştir. Her ne kadar görev verilse de halk dileklerini isteklerini bizlerden istemektedir. Ben elimden geldiğince işleri yapmaya çalışıyorum. Bu gün bile onlarca telefon aldım. Tosmur da sokak lambaları çalışmıyor diye, halk dükkanıma gelmektedir. Yaylamıza göç edecek insanlar içme suyu için dinamo kurulmasını talep etmektedir. Ulaştırma durak levhası için beni aramaktadır. Halk yardım talebinde bulunmaktadır. Elimden geldiğince yardım etmekteyiz. Bazı konularda tıkanma yaşamaktayım. Bizler Tosmur asil azaları olarak Hasan Kaçmış, Erkan Demiral, Abdullah Akkuş olarak yasanın verdiği yetkiyle ya seçim ya da 6 ay arayla sıra konulmasını talep ettik. Şu an Tosmur’umuzda hizmet boşluğu yaşanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İŞTE ALANYA KAYMAKAMLIĞINA VERİLEN O DİLEKÇE
                                      KAYMAKAMLIK MAKAMINA
                                                                                          ALANYA
      


Konu; Muhtarlığın düşmesi ve seçim talebimizdir


Talep;  02/06/2016 tarihinde Antalya ili Alanya İlçesi Tosmur mahalle muhtarı olan Feyzullah Akar aldığı bir cezadan dolayı muhtarlığı düşmüştür.
Bizler Tosmur mahallesi azalarıyız. Mahallemizde muhtarlığın düşmesi sonucunda kargaşaya meydan vermemek ve yerel seçimlere 1 yıldan fazla süre olduğu için yasanın bizlere tanımış olduğu haklar neticesinde mahallemizde yeniden seçim yapılmasını talep etmekteyiz.Seçim yapılmayacaksa her aza arkadaşımızın 6 ay arayla mahalle muhtarlığına vekalet verilmesini talep etmekteyiz. Aşağıdaki Mahalli idareler kanunda belirtildiği üzere;


“2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 1. maddesinin (c) fıkrası; köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyelerinin, seçim sistemini, usulünü, dönem ve zamanlarına ait esaslarla, aday olabilme ve seçilme ilkelerine ait hükümlerini kapsamaktadır. 2972 sayılı Kanunun 8. maddesinde; mahalli idareler seçimlerinin beş yılda bir yapılacağı belirtilmiş, yine aynı Kanunun 29. maddesinin son fıkrasında ise; mahalli idareler genel seçimine bir yıldan az bir süre kalmış ise, mahalli idareler ara seçiminin yapılamayacağı öngörülmüştür. 2972 sayılı Kanunun 33. maddesinin ikinci fıkrasında; boşalan muhtarlıklar için her yıl Haziran ayının ilk Pazar günü seçim yapılacağı, Yine, aynı Kanunun 33. maddesinin üçüncü ve müteakip fıkralarında; seçim döneminin sona ermesinden önce ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının, köylerde tabii üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, ilân tarihinden sonra gelen 60. günü takip eden ilk Pazar günü seçim yapılması hususu ile ihtiyar meclisi ve heyeti seçiminin yapılması gerektiği hallerde köy veya mahalle muhtarlığı da boşalmış ise, Haziran ayı beklenmeksizin her iki seçimin beraber yapılacağı, belirtilmiştir.


Yasada açıkça belirtildiği üzere mahallemizde seçim yapılmasını talep etmekteyiz. 
Gereğini bilgilerinize saygı ile arz ederiz.

Etiketler :