Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Nelerdir?
Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? Hangi kadrolara kaç kişi alınacak? Detaylar haberimizde:

Gazi Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre 657 sayılı devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre 19 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Hangi kadrolara kaç kişi alınacak? Başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak!

Gazi Üniversitesi tarafından 19 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Personel alımı yapılacak kadrolar ve kontenjanlar ise şu şekilde sıralandı:

  • Avukat : 1 Kişi
  • Büro Personeli : 6 Kişi
  • Fizyoterapist : 1 Kişi
  • Hemşire : 3 Kişi
  • Diyaliz Hemşiresi : 1 Kişi
  • Tıbbi Sekreter : 2 Kişi
  • Diş Protez Teknikeri : 1 Kişi
  • iklimlendirme Teknisyeni : 1 Kişi
  • Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni : 2 Kişi
  • Koruma Ve Güvenlik Görevlisi : 1 Kişi

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin A bendinde belirtilen şartları taşımak,

• Çeşitli KHK'larla kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak,

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. (26.01.2023 tarih ve 32085 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7433 sayılı kanunla gelen değişiklik)" hükmüne aykırılık teşkil etmemek,

• Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

• Başvuru yapılacak olan kadronun gereksinimi olan öğrenim kurumundan mezun olmak ve istenen niteliklerin taşındığını belgelemek,

• 2022 KPSS B grubu sınavına girmiş olmak,

• Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarının açıklamasında belirtilen “Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak” ifadesine ilişkin 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmama

• Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK Başkanlığınca onaylandığına dair belgeye sahip olmak,

• Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için sunulan sertifikaların eğitim sertifikası olması gerekmektedir. Katılım sertifikaları kabul edilmeyecektir.

• Avukat pozisyonu için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine eklenen (RG-7/7/2022-31889-CK-2022/310/1) Ek
fıkra “Yükseköğretim Kurulunca Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen yükseköğretim kurumlarının Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen pozisyonlarına bu Esaslar kapsamında yapılacak sözleşmeli personel alımlarında, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uygulanabilir.” gereği sözlü sınav uygulanacaktır.

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Adaylar başvurularını http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden online olarak yapabilirler.