Suriyeli Çocuklar Ve 23 Nisan

Suriyeli Çocuklar Ve 23 Nisan
Kayıp Nesillere İzin Vermeyeceğiz…
Suriye'de beş yıldır süren iç savaş 2,4 milyon çocuk mülteci yarattı.
Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin 1 Milyon 200 bini çocuklardan oluşmaktadır. Bir başka ifade ile Türkiye’deki Suriyelilerin yaklaşık yarısı 0-18 yaş aralığındadır. Bunlar arasında okul çağında olan çocuk sayısı 750 bindir. 

Ülkemizde, ülkelerindeki eğitimlerini yarıda bırakarak gelen ve eğitimine devam etmesi gereken yüz binlerce Suriyeli çocuk var. Ayrıca 2011 yılından bu yana Türkiye’de 165 bini aşkın Suriyeli bebek doğdu. Dolayısıyla Türkiye’de doğup büyüyen ve eğitim çağına yaklaşan büyük bir nüfus söz konusudur. Türkiye olarak bunu görüyor ve Suriyeli çocuklara yönelik uzun vadeli eğitim politikaları geliştirmeye çalışıyoruz, uygulamaya koyduğumuz çalışmalarla birlikte 350 bin Suriyeli çocuk şu an eğitime devam ediyor.  Yıl sonuna kadar bu rakam 450 bini geçecek inşallah.

Türkiye, kamplara kabul ettiği Suriyelilerin her türlü ihtiyaçlarıyla birlikte, eğitim ihtiyacını da dünyada eşi benzeri olmayan  bir şekilde büyük bir özveriyle karşılamaya çalışmaktadır. Tüm Suriyeli çocukların eğitime erişimleri için ciddi bir alt yapı, fiziki ortam ve eğitim kadrosuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle Suriyeli öğretmen ve akademisyenlerin tespit edilip kendi alanlarında çalışma imkanlarını hızlandırdık. Fiziksel altyapı eksiklerini hızlı bir şekilde gidermeye çalışıyor, özellikle de kamp dışında çocukların eğitime erişimleri noktasında ulusal ve uluslararası aktörlerle işbirliğini geliştiriyoruz.

Türkiye, sığınmacılar, mülteciler, geçici koruma statüsündeki yabancılar veya vatansızlar için  yurdumuzda bulundukları sürece eğitim görmelerini sağlamak üzere bu öğrencilerin eğitim sistemine uyumu için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Ve her geçen gün de bu alanda sarf edilen efor artarak devam ediyor.

Ülkemizde kayıp bir nesil yetişmesine, bu çocukların gözümüzün önünde kaybolmasına izin veremeyiz, vermeyeceğiz.. Kardeşlik, insanlık ve Ensar olma bilinci adına..  Bu çocuklar bize emanettir, biz böyle bakıyoruz.. Bizim değerlerimiz bunu emrediyor.. Her bir vatandaşımız da bu konuda aynı hisleri paylaşıyor.

Ülkemizin tüm çocuklarının ve  Suriyeli mülteci çocukların  23 Nisan Çocuk Bayramını kutluyor, onlara güzel, iyi, mutlu ve umutlu bir gelecek temenni ediyorum.

Atay Uslu
AK Parti Antalya Milletvekili
TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı