2. Uluslararası Müzecilik Çalıştayı

2. Uluslararası Müzecilik Çalıştayı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah Kocapınar, yaşayan ve içerisinde yaşanan canlı müze kavramını ülke sathına yayma gayreti içinde olduklarını söyledi.
Kocapınar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada,  Antalya'da bir otelde düzenledikleri "2. Uluslararası Müzecilik Çalıştayı"nın ilk günkü oturumlarının tamamlandığını belirtti.

"25. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu" ile "Uluslararası Müzecilik Çalıştayı"nın ikincisinin  Antalya'da gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren  Kocapınar, şöyle konuştu:

"Türkiye'de müzeciliğin, bugüne kadar algılanan ve bilinen, adeta tarih öncesinden bugüne kurgulanmış görüntüsünün ötesinde, sosyal yaşamın her alanını kuşatan, somut ve somut olmayan değerler bileşeni olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Bakanlığımız, geçmişten devraldığı kültürel birikimi, tüm zenginliğiyle ayırt etmeksizin gelecek kuşaklara aktarmakla sorumludur. Sadece ülkemiz adına değil, tüm insanlığın ortak mirası olan ve toplumlara yön veren eserlerden meydana gelen bu birikimin korunması görevini üstlenen müzelerimiz ise son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda çok daha anlamlı ve etkin bir konuma gelmiştir."

Kocapınar, 2003 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğundaki 133 müzenin bakım, onarım, teşhir tanzim çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Yine aynı dönemde 46 yeni müze, bağlı biriminin ilk defa ziyaretçisiyle buluştuğuna dikkati çeken  Kocapınar, bu amaçla halen 65 müzenin plan, proje, uygulama ve yeniden inşasına yönelik çalışmalarının her gün kendisini yenileyerek devam ettiğinin altını çizdi.

Kültür düzeyi yüksek toplum hazırlama ülküsü

"Günümüzde müzelerin teşhir ve tanzim çalışmalarının yanında toplumsal kültürel bilincin artırılması amacıyla eğitim işlevi de öne çıkmaktadır" diyen  Kocapınar, şöyle devam etti:

"Müzelerde çocuk şenlikleri, atölye çalışmaları, drama gösterileri, seminerler, konferanslar, geçici sergiler ile kültürel amaçlı geziler yapılarak çocuklarımıza müze ve kültürel değerlerimizin korunması, geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Sayın Bakanımız  Mahir Ünal'ın da sıklıkla ifade ettiği üzere, yaşayan ve içerisinde yaşanan canlı müze kavramını ülkemiz sathına yayma gayreti içinde bulunmaktayız. İçinde yaşadığımız coğrafyanın kültür kodlarını okuyabilen, geçmişi gelecek ile bütünleştiren ve geleceğe kültür düzeyi yüksek bir toplum hazırlama ülküsü içinde olmalıyız. Bir amacımız, bir varoluş gayemiz olmalı. Bu amaç doğrultusunda şimdilik  Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Cumhuriyet Müzesi,  Antalya,  Aydın,  Aksaray,  Alanya, Çorum Müzesi,  Kars,  Erzurum,  Mardin Müzesi gibi çok sayıdaki müzelerimizde çocuklara ve gençlere yönelik gerçekleştirilen eğitim organizasyonlarını tüm müzelerimize yaygınlaştırmalıyız. Bu organizasyonlar görev savuşturma kaygısıyla değil, mutlak surette yıl bazında planlı, iyi programlanmış, paydaş kurum ve kuruluşlarla müşterek olarak gerçekleştirilmelidir."

Kocapınar, iş birliğinin en iyi örneğini gösteren ve etkinlikte yer alan  Ankara Üniversitesinin müzecilik alanında eğitim hizmeti veren temsilcileri ile tüm konuklara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Uluslararası Müzecilik Çalıştayı 13 Nisan'da sona erecek, 14 Nisan'da başlayacak "25. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu" ise 15 Nisan'da tamamlanacak.

Müzecilik hizmetleri, müze kurtarma kazılarının değerlendirileceği, merkez ve taşra teşkilatları personel ile yerli, yabancı bilim insanlarını buluşturan etkinliğe,  Türkiye'nin yanı sıra ABD,  İngiltere,  Avusturya'dan yaklaşık 500 kişi katılıyor.