Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Memur Alımı Yapacak!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Memur Alımı Yapacak!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı memur alımı yapacak. Kadrolar, başvuru şartları belli oldu. Son başvuru tarihi ne zaman? Nasıl başvuru yapılır?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından memur alımı yapılacak. Şoför, aşçı yardımcısı, tekniker, büro personeli ve güvenlik görevlisi olarak işe alınacak olan memur adayları için başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? Gerekli belgeler nelerdir?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Memur Alımı Başvuru Şartları

• T.C. vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum olmamak,

• Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

• Görevini devamlı yapacak bir sağlık sorununa sahip olmamak,

• Yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırmasında herhangi bir problem ile karşılaşmamak,

• Adaylar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

• Sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Memur Alımı İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Son başvuru tarihi 28 Haziran 2024 Cuma'dır. Başvurular Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gerekli evraklarla birlikte şahsen yapılmalıdır.

Adres: Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA