Emsal Karar Alındı

Emsal Karar Alındı
Yollardan otopark parası alınması ile ilgili Danıştay'dan çok önemli bir karar alındı. Bakalım bu kararın bir benzeride Alanya için alınabilecekmi..
Cadde ve sokakların belediyeler tarafından ücretli otopark ilan edilerek kiraya verilmesini yargıya taşıyan Burdur Tüketicileri Koruma Derneği’ni haklı bulan Danıştay, “yolların amacına uygun olarak kullanılmasını olumsuz yönde etkileyeceği” gerekçesiyle düzenlemeyi iptal etti title="kamugündemi" href="https://www.kamugundemi.com">. Ülke genelindeki benzeri uygulamalara emsal nitelikteki kararla ilgili açıklama yapan davayı açan derneğin başkanı Kemal Arslan, kişi ve kuruluşların talep etmeleri halinde ellerindeki bilgi ve belgeleri paylaşabileceklerini söyledi.