DSİ Mesleki Eğitim Seminerleri Antalya'da Başladı

DSİ Mesleki Eğitim Seminerleri Antalya'da Başladı
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi tarafından 12-16 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenen "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışan Personele Yönelik Mesleki Eğitim ve Eğiticilerin Eğitimi" seminerleri Antalya da başladı.
DSİ  Antalya Bölge Müdürü Turkay Özgür'ün ev sahipliğinde gerçekleşen Eğitim Seminerlerine, DSİ Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Ayhan Demiryürek, DSİ Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi (TAKK) Başkanı Mahir Özcan, DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan Daire Başkan Yardımcıları, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve ilgili personeller katıldı.

"316 BİN 430 DEKAR TARIM ALANININ SULANDI"

Eğitim Seminerlerinin açılış konuşmasını yapan DSİ  Antalya Bölge Müdürü Turkay Özgür, inşaatı tamamlanarak işletmeye açılan toplam 8 adet baraj ile 316 bin 430 dekar tarım alanının sulandığı söyledi. Özgür, 22 adet göletle ise 76 bin 520 dekar tarım alanı sulanmakta olduğunu bildirdi.

"227 MİLYON TL ZİRAİ GELİR ARTIŞI SAĞLANDI"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Özgür, "DSİ tarafından inşaatı tamamlanan toplam 132 adet taşkın koruma, Erezyon ve rusubat kontrol tesisi ile de 481 bin 830 dekar tarım alanı ve 262 yerleşim yerinde taşkın kontrolü sağlanmıştır. Turizmin yanında zirai alanda da önemli merkezlerden biri olan  Antalya için sulamanın önemini biliyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. 2003-2015 yılları arasında  Antalya'da 2 adet baraj ve 16 adet Gölet inşaa edildi. Bu sayede 111 bin 740 dekar araziyi sulamaya açarak vatandaşlarımıza yılda 227 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı" diye konuştu.

"10,85 MİLYON KİLOVATSAAT ENERJİ ÜRETİMİ SAĞLANACAK"

Projeler hakkında gelinen son noktayı da açıklayan Özgür, "İnşaatı devam eden barajlardan  Gazipaşa Gökçeler Barajı da çiftçilerimizin hasretle beklediği projelerden biridir. Bu baraj ile yılda 10,85 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlanacaktır. Sulama tesisinin de inşaatının tamamlanması ile birlikte  Gazipaşa Ovasında 47 bin 400 dekar arazi suya kavuşacaktır" dedi.

"44 BİN 100 DEKAR ARAZİ BORULU SİSTEMLE SULANACAK"

Turgay Özgür açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Küçük Aksu Barajı'nı tamamladığımızda Aksu ilçesi dahil olmak üzere 13 belde taşkınlardan korunacak, yılda 6,06 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlanacak. Küçük Aksu Barajı Sulaması ile birlikte 44 bin 100 dekar arazi borulu sistemle sulanacak.  Finike Kapıçay Barajı ile  Finike ilçesinde 18 bin 700 dekar zirai araziyi sulanacak. Kaş Kasaba Kıbrıs Barajı ile Kaş Kasaba Ovasına ait 35 bin 170 dekar zirai arazi sulanacak.  Yeniköy Barajı ile  Alanya'nın Emişbeleni beldesi,  Yeniköy ve Toslak arazilerine ait 12 bin 250 dekar zirai arazi sulanacak."

"166,5 MİLYON METREKÜP İÇMESUYU SAĞLANACAK"

Antalya'da açık kanal sisteminden borulu sisteme geçilen  Korkuteli Sulaması Rehabilitasyonu ile  Korkuteli İlçesine ait toplam 63 bin 720 dekar zirai arazi, modern sulama imkanına kavuşacağının müjdesini veren Özgür, "Diğer taraftan İnşa ettiğimiz Dim Barajı ile yılda 47,3 milyon metreküp içmesuyu  Alanya ilçe merkezine iletilerek ilçenin 2045 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacı karşılanacaktır. 13,5 kilometrelik isale hattı ile içmesuyu arıtma tesisinin inşaatı ise hızla devam etmekte.  Antalya şehir merkezinin 2045 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını karşılamak için  Karacaören 2 Barajı ve İsale Hattı inşaatı devam etmekte. İnşaatı devam eden tesisimiz tamamlandığında 43 kilometrelik isale hattı ile  Antalya şehir merkezine yılda 166,5 milyon metreküp içmesuyu sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

"TURİZM ALANLARINA AİT 105 BİN 750 DEKAR SAHANIN TAŞKIN KONTROLÜ SAĞLANACAK"

Serik ilçesinin içmesuyu ihtiyacının Küçük Aksu Barajı'ndan karşılanacağını söyleyen Özgür, "Küçük Aksu İçmesuyu Projesi ile birlikte yıllık 44,4 milyon metreküp içmesuyu temin edilecek.Malum olduğu üzere  Antalya çok fazla yağış alan bir ilimiz. Bu çerçevede  Antalya ilimiz için hayati bir diğer konu da taşkınlardır. Tamamladığımız 53 adet taşkın koruma tesisleri ile  Antalya şehir merkezi, 71 meskün mahal ve 100 bin 991 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Aksu Çayı Taşkın Koruma Projesi ile Aksu İlçesi sınırları içerisinde Aksu Çayı'nın denize kadar olan bölümünde, kolları ile birlikte yaklaşık 70 kilometrelik kısmında sedde, taş tahkimat, köprü ve dere ıslah çalışması yapılmaktadır. Bu proje ile Aksu İlçesi, civar köyleri, tarım arazileri ve turizm alanlarına ait 105 bin 750 dekar sahanın taşkın kontrolü sağlanacak" açıklaması yaptı.

"2 MİLYAR 791,11 MİLYON KİLOWATT SAAT ENERJİ ÜRETİLDİ"

Antalya'da inşaatı tamamlanan 22 adet  HES tesisi ile 842,28 Megawatt kurulu gücünde 2 milyar 791,11 milyon Kilowatt saat enerji üretildiğini ifade eden Özgür, "İnşaatı devam eden 5 adet  HES tesisi ile de 81,46 Megawatt kurulu gücünde 330,3 milyon Kilowatt saat enerji üretilecek" diye konuştu.

"YILDA ORTALAMA 1 MİLYON 500 BİN ADET DENEY"

Eğitim Seminerinde konuşma yapan DSİ Genel Müdürlüğü Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi (TAKK) Başkanı Mahir Özcan ise, "Daire Başkanlığımızca halen yürütülmekte olan ve planlanan DSİ projelerinin özellikleri göz önüne alınarak çeşidi alanlarda güçlendirilmiş pilot bölge laboratuvarları uygulamasına geçilmiştir. DSİ laboratuvarlarımızda beton, yapı malzemeleri, zemin mekaniği, su kimyası, mikrobiyoloji ve kalibrasyon alanlarında 600'ün üzerinde deney veya analiz türü üzerinde laboratuvar çalışmaları yürütmekteyiz. Laboratuvarlarımızda yılda ortalama 1 milyon 500 bin adet deney ve analiz gerçekleştirilmektedir" dedi.

2 BİN 270 PERSONELİMİZİN MESLEKİ EĞİTİM ALMASI SAĞLANDI

DSİ Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Ayhan Demiryürek' de yaptığı konuşmada, "6331 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra her konuda diğer Kamu kurumlarına öncülük elmiş olan Kurumumuz iş sağlığı ve güvenliği konularında da hiç vakit kaybetmeden yapılacak olan çalışmalara yönelik bir yol haritası belirlemiş ve hızlı bir biçimde hareket ederek gereken adımları atmıştır. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde çalışan personelimize yönelik olarak MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucunda toplam 21 modül halinde düzenlenen eğitim programlarıyla yaklaşık 2 bin 270 personelimizin mesleki eğitim alması sağlanmıştır" dedi.

Konuşmaların ardından başlayan eğitim seminerlerinde Eğiticilerin Eğitimi kapsamında ilgililer tarafından katılımcılara Öğrenme Teorileri, Yetişkinlerin Öğrenme Özellikleri, İnteraktif Öğrenme Teknikleri, Görsel-işitsel Araçların Hazırlanması ve Kullanımı, Yaratıcı Drama, Ölçme-değerlendirme, İletişim ve İnsan ilişkileri, Olumlu Eğitim Atmosferi, İSG Eğitimleri, Eğiticilerin Rolü-Mevzuat, Grup Sunumları konularında eğitim verilmeye başlandı.