Danıştay, 30 yıldan fazla sürelere ikramiye ödenmesi kararını onadı

Danıştay, 30 yıldan fazla sürelere ikramiye ödenmesi kararını onadı
Danıştay, 30 yıldan fazla sürelere ikramiye ödenmesi kararını onadı.
 Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu md 89/4'te yer alan emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağı yönündeki hükmü iptal etmiş; böylece 30 yılı aşkın hizmeti bulunan emeklilerin hak ettiği ikramiyeyi almasının önü açılmıştı. Sitemizde bu hususa yer vermiş; ancak kararın henüz kesinleşmediğini belirtmiştik. (Bkz. http://www.memurlar.net/haber/527809/)

Danıştay 11. Dairesi 17/02/2016 tarihli ve 2016/223 E. 2016/583 K. Sayılı kararıyla ilk derece mahkemesi kararını onamış ve şu ifadelere yer vermiştir:

"... Bu bağlamda; 30 fiili hizmet yılından fazla süreler için emekli ikramiyesi ödenmesine engel olan yasal düzenlemenin, Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle oluşan yeni hukuki duruma göre, davacıya 30 yılın üzerinde bulunan hizmet süresi için emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiği açıktır. ...

... Bu durumda, dava konusu işlemin iptali ile 30 fiili hizmet yılından fazla süreler için emekli aylığının bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan aylık bağlamaya esas tutar dikkate alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarının başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır. ..."

Dolayısıyla özetle diyebiliriz ki 07/01/2015 tarihinden önce emekli olan emekli sandığı emeklilerine de 30 yıldan fazla hizmet yıllarına isabet eden emeklilik ikramiyesi tutarının ödenmesi gerektiği hususu Danıştay tarafından kabul edilmiştir.

2015 yılı öncesinde 30 yıldan fazla çalışıpta ikramiye alamayanların davasını açıyoruz. Dava açmak isteyenlerin Şube Mevzuat Sekreterimiz Cihat Karakuş (05056527004) ile görüşmeleri gerekmektedir. 

30 Yıl Üzeri Emekli İkramiyesi Davasını Kazandık


Kaynak : tesosmaniye.com