Çalışanlar Dikkat Bu Olursa Tazminat Alacaksınız

Çalışanlar Dikkat Bu Olursa Tazminat Alacaksınız
Çalıştığı işyerinden haklı bir nedenle istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanıyor.
 Buna göre hastalık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık, zorlayıcı sebepler  ile istifa eden işçiler kıdem tazminatı alabiliyor. Bu durumda olan işçilerin kıdem tazminatı alabilmeleri için en az bir yıl çalışmış olmaları gerekiyor. İstifa edenin kıdem tazminatı almasının şartlarını açıklayalım. 

Ahlak ve iyi niyet kuralları 

İşveren ahlak ve iyi niyet kurallarına uymazsa işçi bu nedenleri gerekçe göstererek işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilir. İşçiye ahlak ve iyi niyet kuralları kapsamında kıdem tazminatı kazandıracak konular: 

- İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilip ödenmezse, 

-Çalışma şartları  uygulanmazsa, 

- İşveren,  işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse, 

- İşveren, işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa, 

n İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumun işverene bildirmesine rağmen işveren tarafından gerekli önlemler alınmazsa, 

- İşveren, işçinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa, 

- İşveren, işçiye cinsel tacizde bulunursa. 

İşçi sözleşmesini tek taraflı sonlandırarak işten ayrılabilir. Bu gerekçelerden birinin olması  kıdem tazminatını almak için yeterli  sebep sayılıyor. 

Betist style="font-family: Roboto, sans-serif, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; outline: none !important; background-color: rgb(243, 243, 243);">Sağlık sebepleri 

İşçiler sağlık nedeniyle işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabiliyorlar. Buna göre 

- İşyerinde çalışamayacağına ilişkin sağlık raporu almışsa, 

- İşyeri çalışanlarında bulaşıcı hastalık  varsa, 

- İşyeri çalışan yönünden tehlike oluşturuyorsa, 

İşçi bu gerekçelerle işten ayrılarak kıdem tazminatını alır. 

Askerlik sebebiyle ayrılık 

İşçiler, işyerinden askerlik sebebiyle ayrılıyorsa kıdem tazminatına hak kazanıyor. Bunun için askere sevk belgesinin işverene verilmesi gerekiyor. 

Kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde evlilik gerekçesiyle işten ayrılırsa/istifa ederse, kıdem tazminatına hak kazanıyor. 

15 yıl ve 3 bin 600 gün kuralı 

Aşağıdaki  şartları sağlayanlar kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilirler. Bunun için işçinin ; 

- 15 yıldan beri sigortalı olması 

- 3600 gün prim ödemiş olması 

Gerekiyor. Bu koşulları sağlayan işçiler Sosyal Güvenlik Kurumunun il/merkez müdürlüklerine başvurarak kıdem tazminatı alabilir yazısını alarak işverene vermesi gerekiyor. 

Zorlayıcı sebepler 

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa işçi kıdem tazminatına hak kazanabiliyor. Örneğin işyerinde yangın, deprem, sel baskını gibi durumların olması.Arif Temir

Kaynak : sgkrehberi.com