Proje Hazırlama Eğitimleri Verilecek

Proje Hazırlama Eğitimleri Verilecek
Avrupa Birliği Bakanlığının Antalya il temsilciliğince sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerine yönelik “proje hazırlama eğitimleri” verilecek.

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINDAN PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ
Avrupa Birliği Bakanlığının Antalya il temsilciliğince sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerine yönelik “proje hazırlama eğitimleri” ile ilgili bir basın duyurusu yayınladı.
Avrupa Birliği Bakanlığının Antalya il temsilciliği, basın duyurusunda şunları kaydetti:
Avrupa Birliği Bakanlığının İstanbul, İzmir ve Antalya il temsilcilikleri 24-27 Mayıs 2016 ve 31 Mayıs-3 Haziran 2016 tarihleri arasında sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerine yönelik “proje hazırlama eğitimleri” düzenleniyor.
STK temsilcilerini hedefleyen program, geçtiğimiz dönemde bu illerde Bakanlığımız tarafından düzenlenen “Sivil Toplum ile Diyalog Toplantıları” vesilesiyle tespit edilen ihtiyaçlar ve gelen talepler doğrultusunda hazırlandı. Benzer eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine, farklı hedef kitlelere yönelik olarak ve farklı içeriklerde hazırlanacak etkinliklerle önümüzdeki dönemde de devam edilecektir.
Eğitimlerin temel amacı; STK’lann, AB Katılım öncesi Yardım Aracından (IPA) daha etkin ve verimli şekilde yararlanabilmelerine yardımcı olmak üzere, AB projesi hazırlama konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmak ve IPA kapsamında STK’lara sağlanan destekler hakkında bilgi edinmelerim sağlamaktır.
Her bir eğitim programı 35 kişilik katılımcı gruba yönelik düzenlenecek olup dört gün boyunca devam edecektir. Programa kesintisiz devam eden katılımcılara, eğitimler sonunda “Katılım Sertifikası” verilecektir.
Proje hazırlama eğitimlerinin hedef grubu STK’lardır. Katılımcıların belirlenmesinde, aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır:
– Kanunen zorunlu organlarım oluşturmuş, ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirmiş ve en az bir yıldır faal bir STK’da 6 aydan az olmayan süreyle üye, çalışan veya gönüllü olmak
– AB Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında hibe duyurusu yapılabilecek temel haklar ve/veya müzakere başlıklarıyla ilişkilendirilebilecek diğer alanlar ile çevre, eğitim, kadın, engelli, genç, kültürel miras ve haklar, azınlık hakları gibi konularda faaliyet gösteren İstanbul, İzmir ve Antalya illerinde yerleşik STK’yı temsil ediyor olmak
EĞİTİM TARİHİ VE YERİ
Eğitim faaliyetleri Antalya için, aşağıda belirtilen yerde ve tarihlerde gerçekleştirilecektir: ANTALYA:

24-27 Mayıs 2016 31 Mayıs-3 Haziran 2016
Başvuru:
Başvurular, aşağıda verilen link vasıtasıyla ve en geç 10 Mayıs 2016 saat 17.00’a kadar yapılabilecektir.
Antalya : http://goo.gl/forms/dpQbGJHVDw
Açıklamalar:
1) Her eğitim programı 35 kişilik katılımcı gruplara yönelik verilecektir.
2) Her il için 4’er gün süreli iki eğitim düzenlenecek olup başvuranların eğitim tarihlerinden bir tanesini seçmeleri gerekmektedir.
3) Her STK’dan, eğitim kontenjanının durumuna göre, bir veya iki temsilci eğitimlere katılım sağlayabilecektir.
4) Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
5) Eğitimlere katılım zorunlu olup programa 4 gün boyunca kesintisiz katılanlara “Katılım Sertifikası” verilecektir.
6) Avrupa Birliği Bakanlığı, katılım formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla katılımcılardan ek bilgi/belge talep edebilecektir.
7) Eğitim saati ve eğitim yerleri ile ilgili ayrıntılı bilgi katılımcılara ayrıca duyurulacaktır.
Antalya’da düzenlenecek eğitimler hakkında ayrıntılı bilgi için antalvarSjab.gov.tr e- posta adresi üzerinden Avrupa Birliği Bakanlığı Antalya Temsilciliğiyle iletişime geçilebilir.
Not: Başvuru formunu lütfen Mozilla Firefos ve Google Chrome internet tarayıcılarını kullanarak açınız.
Eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi için Avrupa Birliği Bakanlığı internet sitesi (www.ab.gov.tr) adresi ziyaret edilebilir.
 

Etiketler :