MEB, zorunlu hizmet bölgelerindeki hizmet puanı sorunlarını çözmelidir

MEB, zorunlu hizmet bölgelerindeki hizmet puanı sorunlarını çözmelidir
Zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan öğretmenlere artırımlı verilecek hizmet puanlarının uygulanmasında bazı sıkıntıların yaşanmaktadır.
 Bilindiği üzere, 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı

Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesi 6. fıkrasında; "6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre;

1- Zorunlu hizmeti biten bir öğretmen aynı okulda görev yapmaya devam ettiği sürece bu okuldaki zorunlu hizmet sonrası hizmet süresi için hizmet puanı artırımlı olarak belirlenecek midir?

Romabet 22px; text-align: justify;">

2- Zorunlu hizmetini yapmakta olan bir öğretmen zorunlu hizmeti bitmeden başka bir zorunlu hizmet öngörülen okula herhangi bir nedenle atanırsa bu okuldaki hizmet süresi için hizmet puanı artırımlı olarak belirlenecek midir? Bu okuldaki zorunlu hizmeti bittikten sonrada okuldaki görevi devam ederse yine bu okuldaki hizmet süresi için hizmet puanı artırımlı olarak belirlenecek midir?

3- Zorunlu hizmeti biten bir öğretmen zorunlu hizmet öngörülen başka bir okula

herhangi bir nedenle atanırsa bu okuldaki hizmet süresi için hizmet puanı artırımlı olarak belirlenecek midir?

Konularında ülke genelinde yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşturulması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığınca ilgili birimlerin uyarılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Kaynak : memurlar.net